myHD Learning

Liên hệ với chúng tôi

Tìm văn phòng:

Quốc gia / Khu vực: Thành phố:

HO CHI MINH
Human Dynamic (Vietnam) Co. Ltd.
Unit 917, 9th Floor, Saigon Paragon Building,
3 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward,
District 7,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84) 28 54 16 57 16
Fax: (84) 28 54 16 57 17
Email: vn.office@humandynamic.com

liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn cần được hỗ trợ hoặc cần những thông tin về các dịch vụ của chúng tôi