Tư vấn của Human Dynamic: Phát triển Lãnh đạo

Phát triển Lãnh đạo

Human Dynamic tin tưởng và sẵn sàng cống hiến để phát triển nên các nhà lãnh đạo tạo biến đổi và chuyển hóa tổ chức thành công trong môi trường thay đổi. Lãnh đạo tạo biến đổi là chìa khóa để tạo nên sự thích ứng và linh hoạt trong tổ chức. Sự biến đổi không phải là sự mở rộng, do vậy nếu chỉ mong đợi một giải pháp cho mọi vấn đề là điều không thể. Tại Human Dynamic, chúng tôi hợp tác với các tổ chức để phát triển lãnh đạo thông qua cách tiếp cận 3 bước: ĐÁNH GIÁ- KẾ HOẠCH- HỌC HỎI và cung cấp phản hồi với kế hoạch phát triển mục tiêu theo nguyên tắc SMART cho tổ chức và nhà lãnh đạo.

Đánh giá

Qua các công cụ đánh giá, phỏng vấn định tính và đối thoại, chúng tôi xác định và khẳng định các hành vi và tiềm năng lãnh đạo cụ thể.

 

Kế hoạch

Chúng tôi làm việc với các cá nhân thông qua các phiên đối thoại trực tiếp cùng với bộ phận nhân sự/ chuyên gia phát triển của tổ chức để hiểu rõ bối cảnh và năng lực cụ thể của nhà lãnh đạo nhằm giúp họ hiệu quả trong vai trò của mình.

 

Học hỏi

Chúng tôi thúc đẩy quá trình học hỏi bằng cách kết hợp năng lực lãnh đạo vào bối cảnh thực tế để giúp phát triển các nhà lãnh đạo tạo biến đổi.

Thông qua quá trình phát triển, nhà lãnh đạo sẽ được trang bị các kỹ năng để:

  1. Dẫn dắt sự thay đổi trong tổ chức
  2. Giúp người khác thay đổi
  3. Thay đổi bản thân

 

Phản hồi và Kế hoạch Phát triển

Kế hoạch phát triển cá nhân được đưa ra dựa vào việc xác định năng lực cá nhân và những phản hồi chuyên sâu theo kết quả bài đánh giá tiềm năng lãnh đạo. Sau đó, người thực hiện sẽ được hướng dẫn để đạt được các mục tiêu theo nguyên tắc SMART trong phát triển lãnh đạo, tư duy chiến lược, ra quyết định, truyền thông hiệu quả, quản lý sự thay đổi và tạo dựng động lực. Cuối cùng, báo cáo tổng hợp của chương trình sẽ được đề trình đến tổ chức nhằm giúp xây dựng chương trình phát triển nhân tài phù hợp theo nhu cầu.

 

Business people in a casual meeting

 

Huấn luyện Phát triển Lãnh đạo (BLC)

Phát triển lãnh đạo không chỉ bao gồm các bài đánh giá hay các kế hoạch phát triển. Là một tổ chức tư vấn & phát triển lãnh đạo, Human Dynamic hiểu rất rõ ảnh hưởng quan trọng của lãnh đạo xuất chúng và việc phát triển các nhà lãnh đạo tạo biến đổi, điều cấp thiết là giúp các nhà lãnh đạo tiềm năng biến con số, kết quả và kế hoạch của họ thành hành động. Chúng tôi hợp tác với tổ chức khách hàng để huấn luyện các nhà lãnh đạo ở cấp độ khác nhau, ngay từ bước huấn luyện trong quá trình chuyển đổi thành cấp bậc quản lý đầu tiên đến bước huấn luyện lãnh đạo cấp cao trong việc phát triển năng lực hành vi phức tạp và lãnh đạo cấp điều hành trong các chiến lược kinh doanh và quản lý con người. Chúng tôi sử dụng công cụ Bài đánh giá Tiềm năng Lãnh đạo (LPE), được phát triển bởi CEVEY SYSTEMS. Chúng tôi huấn luyện phát triển kỹ năng lãnh đạo bằng cách giúp họ dẫn dắt từ thực trạng, cảm nhận tương lai, tạo ra sự tích cực để khuyến khích nhân viên thể hiện năng lực, sử dụng các biện pháp thúc đẩy thay vì ép buộc, làm chủ bánh lái con tàu tổ chức trong thời kỳ biến động và vẫn theo định hướng kinh doanh, đồng thời giúp phát triển tư duy cho các nhân viên mong muốn thích nghi với cái mới hơn là bị bắt buộc thực hiện.

Các nhà quản lý được trao quyền để áp dụng phong cách huấn luyện vào những cuộc đối thoại cam go và dẫn dắt đội nhóm một cách hiệu quả bằng cách hiểu những câu chuyện, các nhu cầu của tổ chức, tinh thần và nắm trong tay các chiến lược để chuyển tầm nhìn của tổ chức sang mục tiêu cá nhân.

 

Phát triển Nhân tài

Trong thời đại công nghiệp 4.0, phát triển nhân tài là điều chúng ta thường xuyên chú trọng nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Một điều cấp bách hơn là cần đổi mới kinh doanh, nâng cao kỹ năng đội ngũ lao động và tạo ra những giải pháp đột phá cho các khách hàng mới. Do đó, điều cần thiết là tập trung vào việc giúp nhân tài cảm thấy phù hợp, được tạo động lực, có mục đích và đạt hiệu suất cao. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức để giúp họ đạt các mục tiêu với ít sự tốn kém, tạo tính linh hoạt cho nhân tài tổ chức, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa cũng như giúp các cá nhân có tiềm năng cao trở thành những người có thành tích cao.

Khi cộng tác với đội ngũ tư vấn của Human Dynamic, bạn sẽ thấy giá trị thương hiệu của doanh nghiệp được nâng cao rõ rệt thông qua quá trình xây dựng văn hóa thích nghi thay đổi cùng với việc phát triển gắn kết, nhu cầu và giữ chân nhân tài bằng hàng loạt các chương trình bao gồm thúc đẩy sự đa dạng & hòa nhập, xây dựng đội nhóm, xây dựng văn hóa học tập trong đội nhóm và tổ chức, phát triển văn hóa tích cực trong tổ chức, tăng cơ hội phát triển nghề nghiệp và các năng lực khác cần thiết để thúc đẩy kết quả kinh doanh. Chúng tôi làm việc với các tổ chức để hiểu và xác định các kỹ năng còn thiếu, cân nhắc về sự phù hợp văn hóa nhân viên và phát triển năng lực thông qua việc tái kiến thiết tổ chức, tư vấn và chương trình đào tạo.