myHD Learning

TỈNH THỨC: Dẫn dắt hiệu quả cá nhân và nhóm

TỈNH THỨC: Dẫn dắt hiệu quả cá nhân và nhóm

Course Preview

Ngày nay, chúng ta không đơn thuần chỉ là “đi làm”. Chúng ta phải hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong công việc và phải ứng phó với môi trường bao gồm các mối quan hệ công sở, sức khỏe cá nhân, bạn bè xã hội và những hình ảnh mà chúng ta đang gắn ghép cho bản thân. Trong cuộc đua đường trường mà chúng ta đang chạy mỗi ngày để đạt đến “sự cân bằng” giữa những điều kể trên, ngày này qua ngày khác, chúng ta vô tình bỏ qua những “khoảnh khắc của cuộc sống”. Chương trình sẽ đem đến các bài tập thực hành tỉnh thức – cách thức quan trọng để giúp chúng ta có thể sống và hoàn thành công việc một cách có ý thức và hiệu quả, từ đó tạo ra những thay đổi thật sự và bền vững trong cuộc sống và công việc của mỗi người.

Mục tiêu:
1. Xây dựng và xác định phương pháp thực hành tỉnh thức cho mỗi cá nhân
2. Nâng cao năng lực của bản thân để áp dụng tỉnh thức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
3. Xác định kỹ năng trong lãnh đạo tỉnh thức
4. Học hỏi được các cách can thiệp tỉnh thức trong thế kỷ 21