myHD Learning

LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ: QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT VÀ KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN

LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ: QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT VÀ KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN

Course Preview

“Lãnh đạo là người biết đi con đường nào, đặt những bước chân đầu tiên và hướng dẫn mọi người đi trên con đường ấy.” – John Maxwell

Thuật ngữ quản trị hiệu suất thường được hiểu một cách giới hạn theo khái niệm lâu đời của nó là sự thiết lập và xem xét các mục tiêu. Trong bối cảnh ngày nay, trọng tâm của tổ chức đã chuyển sang việc phát triển & gắn kết nhân viên. Vai trò của lãnh đạo hiện nay là tập trung vào huấn luyện, trau dồi và phát triển những người xung quanh họ.

Khóa học “Lãnh đạo Hiệu quả: Quản trị Hiệu suất và Kỹ năng Huấn luyện” là chương trình nhằm mục đích nâng cao kiến thức xoay quanh các thách thức trong quản lý con người, trong vai trò lãnh đạo mới, lý thuyết huấn luyện & những phong cách quản trị hiệu suất. Nó cũng giúp học viên tự đánh giá và phát triển những kỹ năng & khả năng trở thành người huấn luyện cùng với vai trò nhà quản lý.

MỤC TIÊU
• Hiểu tầm quan trọng của việc ưu tiên xây dựng hiệu suất cho nhóm để dẫn dắt những thay đổi trong tổ chức trong vai trò lãnh đạo.
• Phát triển và thúc đẩy hiệu suất bằng việc đánh giá cao những giá trị, phong cách, suy nghĩ, cảm xúc và những nhu cầu khác nhau của nhân viên.
• Học hỏi những kỹ năng huấn luyện hiệu quả trong việc quản lý nhân viên nhằm tạo hiệu quả đột phá và gắn kết nhân viên