myHD Learning

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ

Course Preview

Trong thế giới kinh doanh với muôn vàn sự lựa chọn, việc có một kỹ năng đàm phán & tạo ảnh hưởng tốt là điều cần thiết để phát triển & tạo nên danh tiếng của doanh nghiệp trên thị trường. Những tổ chức không được trang bị tốt các kỹ năng đàm phán & tạo ảnh hưởng sẽ nhanh chóng vấp phải các vấn đề trong kinh doanh. Các cuộc đàm phán & tạo ảnh hưởng cũng được yêu cầu để giải quyết các tình huống liên quan đến nhân viên trong môi trường làm việc hàng ngày. Chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán và tạo ảnh hưởng hiệu quả” sẽ giúp phát triển các kỹ năng nhằm tạo ra giải pháp đôi bên cùng có lợi, hiểu được những hành vi trong các tình huống mâu thuẫn, đồng thời phát triển kỹ năng đàm phán quyết đoán & biết lắng nghe.
Ngoài ra, nó cũng giúp hiểu các nguyên tắc và những tác động của việc tạo ảnh hưởng trong các tình huống công việc khác nhau nhằm đạt được kết quả mong đợi.

MỤC TIÊU
• Giúp người tham dự hình thành thái độ tích cực trong đàm phán kinh doanh & tạo ảnh hưởng.
• Học hỏi cách thức và nguyên tắc trong đàm phán đôi bên cùng có lợi.
• Áp dụng kỹ năng đàm phán & tạo ảnh hưởng trong việc quản lý những tình huống khó khăn, trong bán hàng, quản lý khách hàng & quản lý con người.