Xử lý và phòng ngừa quấy rối tình dục nơi công sở

Xử lý và phòng ngừa quấy rối tình dục nơi công sở

Course Preview

Mỗi tổ chức đều muốn đảm bảo rằng nhân viên của họ cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Ngày càng nhiều tổ chức hướng đến đa dạng hóa đội ngũ nhân viên, trong đó, điều quan trọng là doanh nghiệp phải xây dựng được cơ cấu phù hợp để chắc chắn rằng sự khác biệt văn hóa và sự đa dạng này không mở đường cho những vấn đề như quấy rối tình dục xảy ra. Trong những hướng dẫn & thay đổi về luật gần đây trong việc điều chỉnh các cơ hội bình đẳng tại nơi làm việc, việc xử lý và ngăn chặn tình trạng quấy tình dục nơi công sở trở thành ưu tiên quan trọng của tổ chức. Quản lý yếu kém trong các vấn đề quấy rối tình dục có thể dẫn tới tổn thất của tổ chức không chỉ về tài chính mà còn về hình ảnh của doanh nghiệp và gây giảm sút tinh thần của nhân viên. Vì vậy, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ những quy định về quấy rối tình dục trong tổ chức để nhân viên hợp tác và tuân thủ nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn.

Mục tiêu:
1. Giúp người tham dự hiểu về bản chất các vấn đề quấy rối tình dục.
2. Hiểu cách tránh những sai lầm trong xử lý các vấn đề hoặc những khiếu nại liên quan đến quấy rối tình dục
3. Học cách phòng ngừa quấy rối tình dục và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh với những chính sách, quy trình và biện pháp thực hành hiệu quả.