myHD Learning

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM: Tạo Kết quả Đột phá

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM: Tạo Kết quả Đột phá

Course Preview

Trong thế giới kinh doanh phức tạp, đội nhóm là những viên gạch nền móng xây dựng nên mọi tổ chức. Một đội nhóm với các thành viên tài năng nhưng làm việc không hiệu quả là một nguồn gây căng thẳng và cũng là tổn thất cho cả các cá nhân & tổ chức.

“XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM: Tạo Kêt quả Đột phá” là chương trình nhằm mục đích cung cấp kiến thức cho các nhà quản lý để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tinh thần hợp tác của nhóm bao gồm yếu tố hành vi và yếu tố cấu trúc, từ đó có thể xây dựng đội nhóm thành tích vượt bậc. Nội dung tập trung vào việc liên kết các mục tiêu của đội nhóm với mục tiêu chung của tổ chức bằng các hoạt động trải nghiệm thực tế về những thách thức và khả năng của đội nhóm.

MỤC TIÊU
1) Nhận thức được tầm quan trọng của đội nhóm để thúc đẩy tinh thần đồng tâm hiệp lực trong việc đột phá hiệu suất làm việc, chăm sóc khách hàng và giải quyết vấn đề.
2) Hiểu được các yếu tố cấu thành nên đội nhóm thành tích vượt bậc.
3) Đánh giá được các vấn đề hiện tại gây cản trở đến tính hiệu quả của cả nhóm.
4) Cùng nhau đạt mục tiêu của nhóm thông qua sự cộng tác, trách nhiệm, năng lực và giao tiếp.
5) Nâng cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm để đạt thành công của nhóm.