Tư vấn của Human Dynamic: Khảo sát Đánh giá

Khảo sát Đánh giá

Nền kinh tế toàn cầu năng động với tốc độ chóng mặt và sự thay đổi không ngừng của môi trường xã hội là những hiện tượng phổ biến và thường xuyên đối với các tổ chức trên toàn thế giới. Do đó, các doanh nghiệp cần tìm kiếm những chiến lược phù hợp nhằm giảm thiểu các tác động và rủi ro của các hiện tượng này đến kết quả kinh doanh, sự phát triển và tính bền vững của doanh nghiệp.

Giai đoạn đánh giá trước khi đưa ra những can thiệp là điều cần thiết để:

  • Đánh giá tác động của sự thay đổi hiện tại
  • Chọn cách tiếp cận phù hợp để đáp ứng các nhu cầu và thu hẹp khoảng cách tới mục tiêu
  • Điều chỉnh năng lực lãnh đạo mới phù hợp đi kèm.
  • Thúc đẩy các năng lực cần thiết cho thành công của cá nhân và tổ chức.

Human Dynamic cung cấp cho khách hàng các công cụ đánh giá đa dạng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về sự gắn kết nhân viên, phát triển nhân tài, quản lý hiệu suất và các thách thức về hiệu quả của đội nhóm và cá nhân. Đó là:

Khảo sát Văn hóa và Môi trường của Tổ chức

Bên cạnh các yếu tố về mức độ gắn kết, nhuệ khí làm việc hay sự hài lòng của nhân viên, vẫn còn một thành tố quan trọng đóng góp vào văn hóa và môi trường làm việc, đó là làm sao để doanh nghiệp trở thành một bộ máy có tính thống nhất & phối hợp hiệu quả với nhau không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn tự động thực hiện điều chỉnh mang tính hệ thống trong những trường hợp cần thiết.

Một bước khảo sát đánh giá toàn diện tất cả các cấp trong tổ chức để thu thập những kết quả về văn hóa và giúp xem xét lại những văn hóa hiện tại của công ty. Với sự phân tích khoa học và quan sát sâu sắc nhằm hướng đến việc nhận diện các yếu tố duy trì sự tăng trưởng và học hỏi phù hợp với tầm nhìn của công ty.

Human Dynamic sẽ liên kết kết quả khảo sát với các chính sách và định hướng nhân sự, tập trung vào giải pháp quan trọng, giúp đỡ tổ chức trở thành thương hiệu nhà tuyển dụng tốt trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh tương ứng.

Đánh giá Hiệu quả Đội nhóm

Với mục tiêu hướng đến thành tích chung của nhóm, các chương trình và bài đánh giá của HD được xây dựng để hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người cùng với sự phát triển cá nhân cho ban quản lý và đội nhóm. Các chủ đề được thiết kế bài bản trong phạm vi của dịch vụ này bao gồm lãnh đạo chuyển tiếp cho nhóm mới, giao tiếp nhóm và sự gắn kết nhóm… Ngoài ra, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi có thể đi cùng với tổ chức để xác định các yếu tố riêng của từng tổ chức và điều chỉnh chương trình cho phù hợp.

Bên cạnh đó, HD cũng cung cấp các hỗ trợ đi kèm bao gồm các phiên huấn luyện, đào tạo chuyên sâu hoặc các hoạt động xây dựng đội nhóm… chính những hoạt động này sẽ góp phần làm gia tăng động lực, phát triển nhân viên và tạo ra một nơi làm việc hiệu quả tối ưu.

Bài đánh giá Tố chất Lãnh đạo

Đối với nhân tài và nhà lãnh đạo, HD đã xây dựng các công cụ và các dịch vụ hỗ trợ bài bản nhằm tối ưu hóa khả năng lãnh đạo của các đối tượng này. Việc lựa chọn tố chất, phong cách lãnh đạo, tiềm năng quản lý và năng lực lãnh đạo… phù hợp không chỉ để phát triển và gắn kết nhân tài mà còn giúp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kế thừa.

Dịch vụ hỗ trợ mà Human Dynamic đem đến là Chương trình Huấn luyện Lãnh đạo và Học tập Tích hợp (Blended Learning) sẽ giúp đưa ra các đề xuất và kế hoạch hành động phù hợp & kịp thời phục vụ nhu cầu phát triển hiền tài giúp tổ chức dẫn dắt sự thay đổi và những yêu cầu trong tương lai. Chính điều đó sẽ giúp phát huy tối đa năng lực của đội ngũ và mang lại hiệu quả tuyệt vời cho cá nhân và tổ chức.