Tư vấn của Human Dynamic: Học tập Tích hợp

Học tập Tích hợp

Tại Human Dynamic, chúng tôi đi sâu vào phương pháp học tập tích hợp để xây dựng các chương trình phát triển lãnh đạo và quản trị thay đổi. Xu hướng hiện nay là học hỏi nhanh, liên tục và chủ động. Vì vậy, Human Dynamic đã nâng cao nâng lực của chúng tôi để phát triển các chương trình theo xu hướng này. Chúng tôi sử dụng nhiều nền tảng khác nhau như đào tạo trong lớp học, E-learning, hội thảo trực tuyến, bản tin, video… để giúp quá trình học hỏi phù hợp và thực tế cho học viên.

Đào tạo trong lớp học

Đây là cách tiếp cận chính của chúng tôi để mang lại sự thay đổi hành vi. Các khóa đào tạo trong lớp được thiết kế để kết hợp các kinh nghiệm & kiến thức của người dẫn dắt cũng như nhóm học tập. Mỗi chương trình đào tạo được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu của khách hàng theo phân tích nhu cầu đào tạo. Chương trình được xây dựng với các nguyên tắc, tình huống và hoạt động phù hợp nhằm gia tăng sự cuốn hút cho học viên và giúp họ ghi nhận những thay đổi từ bên trong. Bộ tài liệu học tập và tài liệu phát rời đi cùng với chương trình được xây dựng nhằm giúp học viên thuận tiện trong quá trình ôn lại sau khi cần. Bên cạnh đó, các buổi học được thiết kế hấp dẫn để tạo điều kiện và kích thích nhân viên đưa ra các ý tưởng mới, giải quyết các vấn đề chung, cũng như áp dụng kiến thức thông qua môi trường tương tác.

Buổi chia sẻ Trực tuyến

Chúng tôi đã tích hợp công nghệ để thực hiện và điều phối các hoạt động học tập. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kỹ năng thực hiện các buổi chia sẻ trực tuyến thông qua các dạng thức khác nhau và giúp việc học trở nên dễ dàng hơn cho khách hàng. Các hoạt động trong chương trình được thiết kế để phù hợp với cách thức thực hiện này mà vẫn duy trì hiệu quả của buổi chia sẻ.

Khóa học E-learning

Chúng tôi đã sẵn sàng hướng tới sự thay đổi thông qua nền tảng kỹ thuật số. Để tối ưu hóa quá trình học tập, Human Dynamic đã triển khai Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) trên nền tảng trang mạng, được vận hành an toàn và đáng tin cậy trong bất kỳ ngôn ngữ nào hoặc có kết hợp các ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng việc học tập có thể tự định hướng khi được cung cấp nền tảng phù hợp.

Để cho việc học thuận tiện và phù hợp với người học, chúng tôi xây dựng các khóa học E-learning với nhiều tương tác, dễ dàng học tập và hướng đến việc ứng dụng để giúp cho học viên tập trung trong lúc học. Ngoài ra, các khóa học e-learning cũng hỗ trợ một phần quá trình chuyển đổi trong công việc.

Học tập Tích hợp

Mặc dù E-learning đang là xu hướng, nhưng tỉ lệ hoàn thành của E-learning chỉ được 7%. Do vậy, việc kết hợp nhiều phương thức học tập đa dạng sẽ giúp thu hút học viên hơn. Chương trình học tập tích hợp của chúng tôi linh hoạt cho người học về thời gian, địa điểm và phong cách học tập cá nhân. Người hướng dẫn có thể đánh giá sự tiến bộ của người học và cũng có thể đưa ra các phản hồi thiết thực và kịp thời.

Chúng tôi đã phát triển các chương trình học tập tích hợp bao gồm 3 bước như sau:

Thu nhận

Tìm hiểu về lý thuyết và các khái niệm bằng cách sử dụng các khóa học trực tuyến. Các nội dung này xoay quanh các chủ đề về Lãnh đạo và Quản trị Thay đổi.

Đặt câu hỏi

Với thời lượng kiến thức của khóa học trực tuyến và các tài liệu đã được cung cấp, quá trình đặt câu hỏi sẽ giúp học viên gia tăng tương tác cho học viên trong các phiên trao đổi trực tiếp và/ hoặc thảo luận thông qua các diễn đàn và hội thảo trực tuyến.

Áp dụng

Một khi các khái niệm và lý thuyết được thảo luận và làm rõ, việc áp dụng những kiến thức này là mục tiêu tiếp theo. Quá trình này bao gồm các buổi huấn luyện trực tiếp, huấn luyện nhóm và các trò nhập vai để sẵn sàng áp dụng vào công việc.